Łowiectwo

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Chotyłów zlokalizowanych jest 10 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 8 kół łowieckich.

Celem gospodarki łowieckiej jest taka hodowla zwierząt łownych, która nie może wpływać ujemnie na gospodarkę leśną lub rolną. W związku z tym, koła łowieckie powinny dbać o utrzymanie takiej ilości zwierzyny w łowisku, która miałaby dostateczną ilość żeru naturalnego i nie wyrządzałaby szkód ani w lesie ani też w uprawach rolnych. W tym celu, oprócz regulowania liczebności zwierzyny, bardzo ważną rzeczą jest jej utrzymywanie w odpowiedniej strukturze płciowej, wiekowej i gatunkowej.

Obwód łowiecki nr 2 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie nr 63 "Dąbrowa" w Białej Podlaskiej.

Obwód łowiecki nr 6 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie nr 101 "Nemrod" w Warszawie.

Obwód łowiecki nr 7 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie "Ogar" w Białej Podlaskiej.

Obwód łowiecki nr 11 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie nr 18 "Ponowa" w Białej Podlaskiej.

Obwód łowiecki nr 12 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie nr 63 "Dąbrowa" w Białej Podlaskiej.

Obwód łowiecki nr 13 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie nr 1 w Otwocku.

Obwód łowiecki nr 14 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie nr 18 "Ponowa" w Białej Podlaskiej.

Obwód łowiecki nr 21 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie "Ostęp" w Warszawie.

Obwód łowiecki nr 22 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie "Wilga" w Wildze.

Obwód łowiecki nr 34 - dzierżawiony przez Koło Łowieckie nr 2 "Cyranka" w Łosicach.