Aktualności

Dzień Wolny - w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

Wydarzenia

Lasy naszego Nadleśnictwa objęte zostały akcją Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, mającą na celu poszukiwania padłych dzików.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informacje dotyczące przetargów, zamówień i zarządzeń.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Chotyłów prowadzi sprzedaż drewna, sadzonek i choinek.

Zagrożenie pożarowe

Aktualny stan zagrożenia pożarowego na terenie Nadleśnictwa Chotyłów.

Zakazy wstępu do lasu

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2016 r. (wg. stanu na 31.12.2016 r.)

Lasy Monitorowane

MONITORING WIZYJNY POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA CHOTYŁÓW