Web Content Display Web Content Display

STREFY OCHRONNE

Na terenie Nadleśnictwa Chotyłów ustanowiono 6 stref ochronnych wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania orlika krzykliwego, 1 strefę bielika oraz 1 strefę bociana czarnego.

Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa objęta ochroną strefową miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych wynosi 365,79 ha.