Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Chotyłów w Chotyłowie
Nadleśnictwo Chotyłów w Chotyłowie
83 377 82 16, 83 377 82 17
83 377 83 85

Chotyłów, ul. Piszczacka 31

21-530 Piszczac

Nip: 537-000-93-61

Regon: 030036457

Nr Konta: 62 1020 4476 0000 8302 0416 4992 PKO Bank Polski SA.

 

PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY - tel. 83 377 89 40

 

Nadleśniczy
Piotr Musiał
83/3778216, 502 010 731
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Kiczyński
83/3778216 w. 18, 501 181 110
Główny Księgowy
Iwona Bahonko
83/3778216 w. 14
Inżynier Nadzoru
Elżbieta Lach
83/3778216 w. 15, 502 502 360
Sekretarz Nadleśnictwa
Rafał Konieczny
83/3778216 w. 22, 508 661 030

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY

Anna Wenio
Księgowy
phone-abbreviation: 83/3778216 wew. 13, 501 180 303
Katarzyna Hurbańczuk
Starszy Ksiegowy
phone-abbreviation: 83/3778216 wew. 13, 501 180 303
Elżbieta Greczuk
Starszy Ksiegowy
phone-abbreviation: 83/3778216 wew. 13, 501 180 303

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Agnieszka Niewczas
Referent - Sekretariat Nadleśnictwa
phone-abbreviation: +48 83 377 82 16
Henryk Marciniuk
Starszy Specjalista ds. technicznych
phone-abbreviation: 83/3778216 wew. 16, 502 502 359
Ewa Reducha
Specjalista ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 16
Krzysztof Kusznieruk
Robotnik Obsługi
phone-abbreviation: 83/3778216

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Łukasz Sawczuk
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 17, 510 247 025
Artur Soszyński
Starszy Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 15, 502 291 004
Małgorzata Bielak
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 17, 502 502 383
Piotr Motek
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 17, 502 502 370
Andrzej Waszczuk
Starszy Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 17, 502 502 382
Bartłomiej Miginko
Instruktor Techniczny
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 17, 502 502 384

STRAŻ LEŚNA

Mariusz Szarubka
p.o Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 19, 501 180 888
Łukasz Sulej
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 83/3778216 w. 19, 502 502 381

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Agnieszka Ulita
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 83/3778216, 501 232 438